Frontend developer: zadania rekrutacyjne – regular

Proszę wykonać zadania i przesłać link do repozytorium z zadaniem (preferowany Github) na adres joinpandas@pandagroup.co.

01.
Zadanie 1.

Zadanie rekrutacyjne


Proszę ściągnąć paczkę z kodem, dostępną pod linkiem: zadanie rekrutacyjne.

Po rozpakowaniu pliku proszę postępować według opisu z README.md.

Proszę wykonać zadania i przesłać link do repozytorium z zadaniem (preferowany Github) na adres joinpandas@pandagroup.co.