Backend developer: zadania rekrutacyjne

Proszę wykonać zadania i przesłać link do repozytorium z zadaniem (preferowany Github) na adres joinpandas@pandagroup.co.

01.
Zadanie 1.

W tym zadaniu należy stworzyć prosty system zarządzania newsami. Szczegóły poszczególnych funkcjonalności znajdują się poniżej.

 1. Proszę stworzyć system rejestracji, który będzie zapisywał następujące dane użytkownika w bazie danych:
  • first_name
  • last_name
  • email
  • gender (boys or girls)
  • is_active
  • password
  • created_at
  • updated_at
 2. Proszę dodać system logowania. Pola niezbędne przy logowaniu:
  • email
  • password
 3. Proszę dodać system zarządzania newsami, który powinien zawierać akcje:
  • dodawania
  • edycji
  • usuwania
 4. Tabela newsów w bazie danych powinna zawierać:
  • name
  • description
  • is_active
  • created_at
  • updated_at
  • author_id (user_id)
 5. Zarządzanie newsami powinno być dostępne po zalogowaniu się.
 6. Proszę wykorzystać bazę danych MySQL.

Uwagi do zadania:

Technologie jakie należy wykorzystać: PHP, MySQL, CSS, HTML, JavaScript

Najlepiej całość stworzyć w “czystym” PHP. W ostateczności można użyć dowolny framework PHP.

02.
Zadanie 2.

Proszę stworzyć mechanizm do importu pliku .csv

 1. Plik .csv należy wygenerować na stronie: https://mockaroo.com/.
 2. Następnie proszę wyświetlić na wykresie ilość osób z poszczególnych krajów.
 3. Wszystkie dane należy zapisać w bazie danych.
 4. Biblioteka do wykresu może być dowolna (open source).

Uwagi do zadania:

Technologie jakie należy wykorzystać: PHP, Mysql, CSS, HTML, JavaScript (oczywiście można wykorzystać frameworki i biblioteki).

Proszę wykonać zadania i przesłać link do repozytorium z zadaniem (preferowany Github) na adres joinpandas@pandagroup.co.